CZ | EN
aktualita CS CONCEPTUAL ART OF THE 70s11|10|2017 - 13|01|2018
FAIT Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno, Czech Republic

The exhibition focuses on monitoring trends that have been applied to the art of ideas, records, projects and events. It will present various forms of conceptual work with drawings and photographs as well as the status of the concept devoted to the relation of the script and the image, or it will also focus on futuristic, action and environmental projects. 
LAPSody 2017 – The Bubble
UNIARTS HELSINKY / Haapaniemenkatu 6, Theatre Academy

24.05.2017 - 27.05.2017


Welcome to THE BUBBLE - LAPSODY 2017, 6th International Festival and Conference at the Theatre Academy Helsinki, organised by the MA programme Live Art and Performance Studies!
Most of the time, bubbles are not kindly regarded in these days. They are associated with many of our current world's issues: social injustice, a lack of solidarity, rising prices, polluted water, the election of Donald Trump. Our world bubbles, the earth is a bubble. Yet, there is the aesthetic and life-preserving potential of the bubble: it is an equally rich metaphor for isolation and ignorance as it is for nurturance, safety and protection, and even more so for perfection and effervescence. A multitude of bubbles might merge, expand, form a foam, or collide, burst and disappear.
For this year’s edition of LAPSody, we have invited contributors from many different fields to explore the social, philosophical, artistical, scientific and performative potential of the bubble as a discursive and physical phenomenon.
Join THE BUBBLE from 24.-27. May 2017!
 
Follow us in Facebook!
For more information, see lapsody2017.com 


Milos Sejn: Oír Arran / Ireland –2016/09/17 / written images // place – watching – world – body  – words  – traces – language – shapes – voice // Legs and body in the sand, eyes and mind somewhere above and immediately in this place


1
a
v skamenem
v
a v v opět  
ctt z

v š tttttt tak zzzzzz
z zzas
e
ab s t
sssssssssssss
sssssssssssss

2
ffffff
plošině
pod vodou
s kkkkkkuu
bvvvv tt bbbt jaaaaa

3
v pěnami
a pěnamím
a pěnamíím
psja tíín číí dááá
s tsk kááá 
tzs
je zas ták
ta da dááá
kvvaaats uúúúú
fudjúúú ts
pssss v ostře
f ča čelen
ti kchhh
tak

4
bl bl bla blabbbz
blabzz d
azzz
tcksss 
tssssschůůůúúúoo
sssssssss
tz tz z k
vsijúúú vsj
vch

5
a
v trajinatíím
v m t z ke tzs
vaz zzz  t   
ta ka tak
chuúú
chiuu tiíí v
tak tíí z z z z
tiuú
dva kráát

6
p fffffffff
pd pod vodou sssss
tsss k
stk s k
sagatan
ttááás ky sem

7
v sava t sadouuu s
tk s tiií k te 
t k zi táá
v hdvahmnd
bvamammmzhm
vsst
ššššššš
š uuúú
sssssssssss šššššš eeee
ššššššššš
vsuiiiiii
tzzzz t td uuuuuú
tú tu du tsií
pd ti d
tú du
chúúúúúú
chu t csiíííííííí 

8
v chtravi natíím
vss vs h uústam matzzc
ttttt c
sssssssss tz
vassssssschsssssss
fac

9
vvvvvvvvv
šedě ležen
v ssssssss
ta kkkkkkk
chůůůů

10
v v vbalvaněn t tak k kt
kks aa s
v nitatakkkk n
dedab dáá
skdet teédaaa z
hháb hááá z 
z z zaade s
tsssssss
oooooo p t
voc o c
vhziiiiit o z o d
iz s uuu i
si uuuuu uuuui

11
v ocelově vt vt vt
vt skalouu
v t ddd taaaan tou
katazz zat ti tad
tazak it zau
ú va zu u
cho chch i
chú

12
vtuvodou v v vplaven
plam plen plan
voo vvu vvo
fffffff

13
sen sen džin kchon
sampt te li
š ttttttt

14
v
podech
pitipi piti 
tdn ttt z
ciíílezs
šeééédn tzzz
zess 
ta

15
vůůů batada b
drobez batn
vúbezz bz zaa bza
zah za
vzaa
hmmdem
mně

16
vvvvvvv ba ba b
bel b b
buu bu b
bvoooo toooobzaaaaooouuuuza
bzzz
jjjjjjjjj je

17
ffffffffffffff
šammm ppp t tzaou
čchouuuuu
aaaa
fffff
čettt še vě
na
v tš
tsssss s
sssssss
ššššššš
t t uuo
u aaaá s
z

18
č
vjui vju
v
ostře krajenouuukíítě
níím

19
ve ze thhh
t kššii tědessss
v hsch z tě sssssss

20
v otraaníím
v kapp
v kapkami
v kapkááách
taksssss
prskááán
ck aa
c k aa

21
vdiskovatěnav tichchch  ch
zei znnn

22
vhzzzzzzeeeelene
vzeleněnnn
tssssss k t k ssssssssss
vrozkošennnněmn hhhm t t
be te tss tě de da nn
jestííín
tě daž
vaááá zdem
š ten dr de oou
v b dredr dr dou v ššš dou
t ts skeedd
cccc kccchcheéé

23
v dannnnnttze k ccccc
va c c c vááá zaasd c

24
vpííískovatěn

25
ff
fe ro
barrr
vjee
něnn

26
f tiíííí td
t s kkkk
fe s s s
ssssssssssstěžííínt
fazat a aaaa tzzzzť
chtt c
sssss
kkvrrrrr nh nou
sss vě t la

27
v
pro pru pru pruuúz c
zračč čččččč
nouuuuněnnn něnn něn
nnnnnnn

28
v vvvvvvvv vzooffff
probrs v s iííí
mňamtzzz
eeeemmmm
skk skkiiiííí
sroouuu
sttt st
sss houuu tss
t z sssssss
v hu u
v he tsii s
th tsi tsi
vzzz s zz
vss

29
a vzzz n ne zzzz
nen de
p čepss
v či dit tid d a
ninnn t 
v zzzzzd mňam
d zzzzz mňam
v zzztszzz tak
v vv žakk fú
ou vatss
tssssssss
chúúúúúúa
chu suisssssssts chu
chuúúú

30
v te te černím tak sa
t s s chhaaaá
skee skiííí
u vatczzz tě
t zhauummm shuuu
uhááááá č
chuiííí č č in 
chu tz tze zess
hu aááás
tsss tss
v th tvouuuu th
dimi děma bzsssiíí p ť kejjji

31
v sssssssst fíííííí
tě te thous s s c

32
va za áááá
š iíííííí mmmmmm m

33
ffffff
úúúúúúú s
ce
paa
prr
sss
kemm
se
ssssss
ccc
rááá
cííím

34
v vo douuu ší tchch
vrychleletíím
a

35
vss skáálou
v otevření
míí
m

36
v hejno hejnímm

37
v fypašením m vsjesz
vsssss p ti ch tich ti t tče
f tě ts suu uuu
sok ks s uuuutě du uuu
hmm t ta zass tss
ť žšššš h
ch sssssss
te

38
vv ve dvouu ch
vvoděn

39
th fiiííííí
tchi ii a ha
ts va a
pttttt
fiaaaal fi
tsssss ťa zz si
sssssss
f taááá

40
a vskrněn zas

41
jemně
ptačen
f tt
a ssssssss t
fjassssssss
něv plaááátč
v čeččččč t
n

42
f tk ssssssssíííííí s

43
žně

44
v uhhhhlově
tak

45
fast čast tak sssss
ti t t z
vuit ž ž ži
tčuju mit si
tjakout tza
či i ííí s

46
vuat t t ta
az tááá tiks
taks kčiííííí čiuúúú
tiziz taz ti
fiuiííí

47
havvv z t haz t dč
vhaz zz ti
tě tááá dze
tedn ta ta
ti td tss sit ta taj zi
dí das
uáu e tis tezass
t ššššššš tu
ťúúúúú p ss
v chúúú sssssss

48
v cháááá s siuu
v chusju t
vju chjú
tjuchtííídž
vu ššššššš
viuušššššššíí
iuúúúú
chhch

49
vatak ssss
c k sssss
chůůůůůůů t t tiše
p t ciíííuú
aáá
t t d tááás
sik sik
aáá


Bohemiae Rosa pointAcademy Archives point

Miloš Šejn | Českých Bratří 312 | CZ-50601 Jičín | T +420 723 701 658 | milos [at-sign] sejn.cz

AllForWeb | © 2008 sejn