CZ | EN
aktualita IMAGE / BODY / SOUND27|11|2017 - 27|11|2017
ArtMap Prague

WELCOME TO THE UNDERGROUND
Cartusiae Waldiczensis
Regional Museum and Gallery in Jičín, CZ

29.11.2008 - 01.03.2009


Cartusiae Waldiczensis
Uzamčený svět / Historie kláštera 1627 - 1782
Výstava obsahuje návrhy rekonstrukce od Petra Uličného a Miloše Šejna

Studie obnovy kostela sv. Josefa bývalého kartuziánského kláštera ve Valdicích
Návrh Petr Uličný, Miloš Šejn, 2003

V roce 2003 byla ve spolupráci s kolektivem autorů vypracována pro vedení věznice Valdice architektonická studie, sloužící jako koncept k předpokládané obnově této pozoruhodné a výrazně postižené stavby.
Návrh předpokládal využití interiéru stavby pro vězně a v omezeném provozu i pro návštěvníky zajímající se o dějiny valdické kartouzy a valdické věznice. Takové řešení si žádá rozdělení prostoru, které je řešeno obnovením původního lektoria, zbořeného při přestavbě kostela v 60. letech 19. století. Pro stálou expozici mapující dějiny obou period, přístupnou návštěvníkům věznice, by byly využity boční kaple, zatímco presbytář kostela by sloužil vězňům jako multifunkční sál.
Oba prostory by bylo možné využívat pro kulturní účely, přičemž za podium by mohla sloužit terasa lektoria, při přítomnosti jak návštěvníků v lodi, tak i vězňů v presbytáři. Při instalování oltáře bude obdobně možné terasu také využít k pozoruhodné dramatizaci mešního rituálu a navrátit  prostoru částečně jeho původní účel.
Protože hmota lektoria mění dojem volnosti a otevřenosti dnešního prostoru, přináší studie i návrh transparentního řešení.
Výtvarná koncepce lektoria vychází ze znaku kartuziánského řádu, tvořeného modrým (nebo stříbrným) štítem s modrou (nebo stříbrnou) zeměkoulí se zlatým křížem, obklopeným sedmi hvězdami připomínajícími sedm zakladatelů Velké Kartouzy.
Čelní stěna lektoria je u plné varianty pojednána strukturou modrého azuritu, přecházejícího v šedě stříbrnou horninu, provedené technikou umělého mramoru. U otevřené varianty jsou průhledy uzavřeny dvěma skleněnými stěnami, které uzavírají velkoplošné diapozitivy s motivem azuritové horniny.
Obě zábradlí jsou korunována sedmi svítilnami ve formě hvězd, sestavené z desek leštěných achátů a chalcedonů. Stejné konstrukce je i ústřední svítidlo kůru – schránka tvaru řeckého kříže, sestavená z medově zbarvených chalcedonových desek. Spodní strana je otevřená a proudí odtud světlo na čtvercovou desku oltářní menzy. Svítidlo –  kříž je zavěšeno na řetězu, opakujícím motiv pozlacených hvězd.
Oltářní menza je pojednaná technikou umělého mramoru, opakujícím ústřední motiv čelní stěny. Ve středu menzy je na principu oltářního ostatkového kamene zasazena tenká čtvercová azuritová deska, zcela uprostřed pak malý čtverec šedavě stříbřité slídy.
Zprávy památkové péče 2/2009


Bohemiae Rosa pointAcademy Archives point

Miloš Šejn | Českých Bratří 312 | CZ-50601 Jičín | T +420 723 701 658 | milos [at-sign] sejn.cz

AllForWeb | © 2008 sejn