CZ | EN
aktualita IDENTITY23|03|2020 - 31|12|2021
Milos Sejn Archives

THE MOVEMENT OF THE EYES AND THE HANDS ARE NOT WATCHING CONTOURS, BUT PENETRATION INTO THE WHOLENESS OF THE UNIVERSE.
 
Fotograph Festival #X UNEVEN GROUND Fotograph Festival #X UNEVEN GROUND


07.10.2020 - 07.11.2020
Í T H M N Í T H M N


29.09.2020 - 21.11.2020
Table and Territory / Table et Territoire Table and Territory / Table et Territoire


26.09.2020 - 27.09.2020
Looking Into The Window Looking Into The Window


19.09.2020 - 31.12.2020
A Pilgrim Who Returns
 A Pilgrim Who Returns15.09.2020 - 31.10.2020
Gočár Phenomenon Gočár Phenomenon


03.09.2020 - 31.10.2020
ART SAFARI 35 – HYDRANT ART SAFARI 35 – HYDRANT


27.06.2020 - 28.06.2020
24h PERFORMANCE 24h PERFORMANCE


14.06.2020 - 15.06.2020
Through the Landscape of K. H. Mácha Through the Landscape of K. H. Mácha


04.06.2020 - 06.09.2020
NMHTÍ NMHTÍ


12.05.2020 - 24.06.2020
IDENTITY IDENTITY


23.03.2020 - 31.12.2021
Homeplace & Kunka Phenomenon Homeplace & Kunka Phenomenon


04.03.2020 - 31.07.2020
↗ ASCENT ↙ DESCENT / performance art event ↗ ASCENT ↙ DESCENT / performance art event


23.02.2020 - 23.02.2020
Parallel cinema / Stream, Tree and Stone Parallel cinema / Stream, Tree and Stone


03.02.2020 - 04.02.2020
Ji.hlava Ji.hlava


24.10.2019 - 29.10.2019
TRA DUE MONDI TRA DUE MONDI


16.10.2019 - 16.10.2019
Pilgrims, Refugees, Hermits Pilgrims, Refugees, Hermits


11.09.2019 - 28.10.2019
The Naked Forms Festival (FNAF) The Naked Forms Festival (FNAF)


06.09.2019 - 08.09.2019
Sounds / Codes / Images - Audio Experimentation in the Visual Arts Sounds / Codes / Images - Audio Experimentation in the Visual Arts


06.06.2019 - 10.10.2019
rivers, streams, puddles rivers, streams, puddles


04.06.2019 - 24.06.2019
IL SORRISO DEL LEONE / VENICE TELEPATHIC BODIES IL SORRISO DEL LEONE / VENICE TELEPATHIC BODIES


01.06.2019 - 24.11.2019
Performance Crossings 2019 Performance Crossings 2019


15.05.2019 - 18.05.2019
THEATRUM MUNDI III THEATRUM MUNDI III


27.04.2019 - 27.04.2019
Early Manifestations of Action Art in East Bohemia Early Manifestations of Action Art in East Bohemia


26.04.2019 - 16.06.2019
AQVA AQVA


26.04.2019 - 28.05.2019
Yellow Rose Fragrance Yellow Rose Fragrance


27.03.2019 - 16.06.2019
WÄRMFLASCHE WÄRMFLASCHE


14.12.2018 - 15.12.2018
ART SPACE ECOLOGY ART SPACE ECOLOGY


15.10.2018 - 31.12.2020
Architecture and Senses Architecture and Senses


12.10.2018 - 14.10.2018
THEATRUM MUNDI II THEATRUM MUNDI II


22.09.2018 - 22.09.2018
OPERA CORCONTICA OPERA CORCONTICA


04.09.2018 - 09.10.2018
PRAGUE WILDERNESS – LANDSCAPE FESTIVAL PRAGUE 2018 PRAGUE WILDERNESS – LANDSCAPE FESTIVAL PRAGUE 2018


21.06.2018 - 30.09.2018
Energy of the initial line – gesture, rhythm, movement in contemporary Czech art Energy of the initial line – gesture, rhythm, movement in contemporary Czech art


01.03.2018 - 28.05.2018
IMAGE / BODY / SOUND IMAGE / BODY / SOUND


27.11.2017 - 27.11.2020
EVERY WANDERING ENDS IN THE BEGINNING EVERY WANDERING ENDS IN THE BEGINNING


13.11.2017 - 13.11.2017
(Post)Land Art and the Anthropocene (Post)Land Art and the Anthropocene


06.11.2017 - 06.11.2017
CS CONCEPTUAL ART OF THE 70s CS CONCEPTUAL ART OF THE 70s


11.10.2017 - 13.01.2018
SONIC SOLAR MOUNTAIN SONIC SOLAR MOUNTAIN


26.08.2017 - 26.08.2017
Bohemiae Rosa Bohemiae Rosa


25.08.2017 - 31.08.2017
HOW TO EXPLAIN IMAGES TO AN INVISIBLE INTERSPACE HOW TO EXPLAIN IMAGES TO AN INVISIBLE INTERSPACE


02.08.2017 - 10.08.2017
LAPSody 2017 – The Bubble LAPSody 2017 – The Bubble


24.05.2017 - 27.05.2017
ALCHEMIC BODY | FIRE . AIR . WATER . EARTH ALCHEMIC BODY | FIRE . AIR . WATER . EARTH


21.04.2017 - 29.05.2017
LIQUID ROOMS / THE LABYRINTH LIQUID ROOMS / THE LABYRINTH


10.02.2017 - 28.02.2017
LANDSCAPE LANDSCAPE


20.12.2016 - 12.02.2017
The Landscape, Art and Photography | Contemporary Artworks in the Landscape The Landscape, Art and Photography | Contemporary Artworks in the Landscape


01.11.2016 - 12.01.2017
Branches | Nature art – variations Branches | Nature art – variations


26.07.2016 - 16.10.2016
AGARA / Hommage à la Peinture AGARA / Hommage à la Peinture


04.04.2016 - 31.05.2016
SPEECH MELODIES SPEECH MELODIES


19.11.2015 - 08.01.2016
SELÉNÉ  / BECOMING A LUNAR FACE TELEPATHICALLY SELÉNÉ / BECOMING A LUNAR FACE TELEPATHICALLY


28.09.2015 - 28.09.2015
FACIALITY FACIALITY


05.09.2015 - 05.09.2015
SOLAR MOUNTAIN SOLAR MOUNTAIN


20.09.2014 - 09.09.9999
MICHALEK / ŠEIN MICHALEK / ŠEIN


27.11.2013 - 12.01.2014
IL SORRISO DEL LEONE IL SORRISO DEL LEONE


01.06.2013 - 24.11.2013
FACIALITY / Space of the Memory and an Immediate Space FACIALITY / Space of the Memory and an Immediate Space


23.10.2012 - 24.10.2012
Faces / Face as the phenomenon in videoart Faces / Face as the phenomenon in videoart


20.06.2012 - 16.09.2012
ARCHIVES & CABINETS ARCHIVES & CABINETS


14.06.2012 - 02.09.2012
The Written Face for SU-EN The Written Face for SU-EN


28.01.2012 - 28.01.2012
Finally Together Finally Together


07.09.2011 - 14.10.2011
B/L – Dedicated to Carolus Linnaeus B/L – Dedicated to Carolus Linnaeus


15.06.2010 - 29.08.2010
BEING LANDSCAPE BEING LANDSCAPE


25.03.2010 - 06.06.2010
Gardening Gardening


10.03.2009 - 13.03.2009
Cartusiae Waldiczensis Cartusiae Waldiczensis


29.11.2008 - 01.03.2009
LANDSCAPE UNDER TOTALITARIAN LANDSCAPE UNDER TOTALITARIAN


16.09.2008 - 30.11.2008
B/L – Dedicated to Carolus Linnaeus
Uppsala Art Museum

15.06.2010 - 29.08.2010


As a part, and a memory, of the international performance art festival FRICTION III, Miloš Šejn's installation remains as an exhibition at Uppsala Art Museum during the summer.

Miloš Šejn was born in 1947 and he lives in the Czech Republic. He works in the fields of visual arts, performances and research in visual perception, and he gives workshops. As an artist, he has been active since 1960 and has a long list of solo exhibitions, public projects, performances, films, multimedia art, essays, texts, lectures, workshops and group projects behind him. He has previously visited Uppsala, in the late 1990s, in collaboration with SU-EN Butoh Company and the Event of Ekeby Quarn.

Šejns artistic concepts were shaped in his youth when he carried out many missions in the wilderness to reflect on an inner need to get closer to nature's mysteries and observe the miracle. Ever since the early 1960s he has photographed, drawn by, collected and described his impressions of nature on these tracks. Currently he teaches in mixed media and the relationship between nature and art as an intrinsic mental need at the Art Academy in Prague, and focuses on immediate creative possibilities based on historical relationships between the humanized landscape and intact nature.

"Of a similar / not in any way herringbone structure, but you can from any picture / from any detail, cross to any other space and from it sail again into / another through layers of sounds, scents, unclear presentiments, with / me so fuzzy with sharp details, which however soon disappear again, / and again after forgetting I return to it from elsewhere / you can traverse the shelves of libraries and abseil lightly to bottomless / strides, where fingers are caves and your thoughts float through / tea leaves in a dish of white sea / reddish by green offshoots of stones I can melt into clear ebonies of / cloud, exactly like crystals to cast, their walls are permeable to flight / I see the ribs of an airship, / a tiny hair of a petalled perianth, on insects, birds, water, wind and rain / around, always around myself / stars and the earth below me / a blue-yellow touch / a purple-green moment / in swirling cones of my eyes all the dust / on this table. // A picture of the world? rather its taste in my mouth / paths linked like silver filaments of mould around my body, sleeping in / the arch of a dark rainbow."ATT VARA LANDSKAP – Tillägnad Carl von Linné
Performanceinstallation, juni 2010
15 juni – 29 augusti 2010

Som en del, och ett minne, av FRIKTIONER – Internationell performancekonstfestival 2010, blir Miloš Šejns installation kvar över sommaren som en utställning på Uppsala konstmuseum.

Miloš Šejn är född 1947 och bor i Tjeckien. Han arbetar inom områdena bildkonst, performance och forskning i visuell perception och han ger workshops. Som konstnär har han varit aktiv sedan 1960-talet och har en lång lista av separatutställningar, offentliga projekt, performance, filmer, multimediakonst, essäer, texter, föreläsningar, workshops och grupprojekt bakom sig. Han har besökt Uppsala tidigare, i slutet av 1990-talet, i samarbete med SU-EN Butoh Company och med Eventa på Ekeby Quarn.

Šejns konstnärliga koncept formades i ungdomen när han genomförde många resor i vildmarken för att reflektera över ett inre behov av att komma naturens mysterier närmare och observera dess mirakel. Ända sedan början av 1960-talet har han fotograferat, tecknat av, samlat och beskrivit sina intryck av naturen under dessa vandringar. För närvarande undervisar han i blandteknik och i förhållandet mellan naturen och konsten som ett inneboende mentalt behov vid Konstakademien i Prag, och fokuserar på omedelbara kreativa möjligheter baserade på förhållanden mellan historiska förmänskligade landskap och den intakta naturen.

"Av en liknande / inte på något sätt en fiskbensstruktur, men man kan av alla bilder / av alla detaljer, korsa över till vilket rum som helst och därifrån återigen segla till / ett annat genom lager av ljud, dofter, otydliga föraningar, med / mig så suddig med skarpa detaljer, som dock snart försvinner igen, / och igen efter att ha glömt återvänder jag till det från en annan plats / man kan färdas över bibliotekshyllorna och fira sig ner till bottenlösa / skrev, där fingrar är grottor och dina tankar svävar genom / teblad i det vita havets fat / rödaktigt genom gröna sidoskott av stenar kan jag smälta in i klara ebenholts av / moln, precis som kristaller att gjuta, deras väggar är genomträngliga för flykt / jag ser ett luftskepps ribbor, / ett litet hårstrå från en periants kronblad, på insekter, fåglar, vatten, vind och regn / runtomkring, alltid runtomkring mig själv / stjärnor och jorden under mig / en blågul beröring / en lila-grön stund / i virvlande koner av mina ögon allt damm / på detta bord. // En bild av världen? snarare dess smak i min mun / stigar förbundna som silvertrådar av mögel runt min kropp, sovande i / en regnbåges mörka valv."

Uppsala konstmuseum
more


Bohemiae Rosa pointAcademy Archives point

Miloš Šejn | Českých Bratří 312 | CZ-50601 Jičín | T +420 723 701 658 | milos [at-sign] sejn.cz

AllForWeb | © 2008 sejn