CZ | EN
aktualita IL SORRISO DEL LEONE / VENICE TELEPATHIC BODIES01|06|2019 - 24|11|2019
Punta della Dogana

Venice Telepathic Bodies / 177th days presentation of Milos ŠEIN in Venice as a Cloud, Water spray and Coldness 
ŠEJN / IMAGE BODY SOUND ŠEIN ŠEIN / ARCHIVES & CABINETS Faces SITE SPECIFIC ARCHIVES OF PERCEPTION / Art 1/2005 book 3 Writen Landscapes SVBROSA LVTEA MLAKA St. Mary Václav Cílek. Inner and Outer Landscapes Kunst als existenzielle Naturerfahrung Colorvm Natvrae Varietas MASSIVFRAGIL Miloš Šejn James Turrell Visions in Fire, 1990 ABOVE THE GROUND / Fine Arts 5/1990 Photographs / Drawings / Books Works from 1984 - 1988 Mažarná / Definition of Space by Fire THE ROCK Light in Stones REVOLVERREVUE 103 MORAWA
ABOVE THE GROUND / Fine Arts 5/1990

Vojtěch Lahoda: Nad zemí / Above The Ground
Visual Arts 5/1990 - Journal of the Union of the Czechoslovakian Visual Artists (výtvarné umění)
Pages 56-60
7 ill., portfolio, 225 x 310 mm

Editor in Chief: Milena Slavická
Published by Unie výtvarných umělců
© UVU, Praha 1990
ISSN 0139 9365
UVU ČR

V listopadu 1989 vystavil Miloš Šejn v pražské Galerii mladých pozoruhodnou realizaci pod lakonickým názvem Oblaka. Dílo si vynucovalo pozornost ve velké lunetě posledního sálu galerie nejen světlemodrým mihotavým zářením, ale také instalací. Abychom mohli posoudit smysl Šejnových oblak a celkovou strategii jeho uměleckého poselství, je třeba udělat jakousi technologickou vivisekci díla.

Zrod byl neobyčejně pracný. Spočíval v řadě na sebe navazujících problémů, většinou technických. Oblaka jsou tři svitky textilie předem napuštěné ferrotypickou citlivou vrstvou. Ta se musí nastříkat v místnosti bez přístupu denního světla. Poté svitky uschnou a sbalí se, přenesou se na místo, kde je bude malíř dále zpracovávat. Takové místo má Miloš Šejn na kopci Zebín a Jičína, který miloval i Karel Hynek Mácha. Zůstal v bývalém lomu doslova uvnitř hory, kde pásy natáhl a zajistil je kameny. Obvyklým způsobem je začal zpracovávat přírodními pigmenty nalezenými v okolí, pylem květin i ptačím trusem. A pak nechal na svitek působit světlo, oblohu. Denní světlo účinkovalo jako při ozáření fotografického papíru s citlivou emulzí. V interiéru pak svitky ponořil do vodní lázně, která působila jako vývojka. Byl tak vytvořený jakýsi fotogram. Místa po kamenech a jiných předmětech, které v době osvitu byly na svitku, zůstala bílá. Zbytek se zbarvil chemickým procesem na bázi berlínské modři. Bílá místa jsou ona oblaka stejně jako nedefinovatelné struktury, které vznikly „vyvoláním" z míst dotyků Šejnových zásahů.

Pásy jsou zvláštním, málem alchymistickým záznamem o tom, jak se kámen stal oblakem. Výsledek je ovšem natolik technicky náročný a současně citlivý na světlo, že výtvarník opustil úvahu pokračovat v takovém postupu. Představa o instalaci jej vedla k záměru opakovat podobný postup, avšak s vyloučením ferrotypického procesu a se zdůrazněním vlastní výtvarné práce, tj. fixování modrou barvou na zpracovaný svitek s kameny. Šejn tak dosáhl obdobného výsledku, jakési fixované frotáže, ovšem s poněkud jiným, jasnějším barevným vyzněním. Takto vytvořil dalších šest pásů se záměrem instalovat je v expozici na sobě, aby se průzračný účinek „oblak" zhmotnil a prostorově zdůraznil.

Šejn provedl instalaci v Galerii mladých jako samostatný projekt. Napnul tři pásy oblak vedle sebe a současně tři na sebe, přičemž ty nejspodnější byly vždy původní fotogramy, na nichž byly v každém pásu ještě dvě vrstvy barvami fixovaných pásů. Svitky vypnul navěšením na tyč a zatížil je speciálními trubkami vyplněnými olovem. Celkový dojem tedy zvyšoval artificiálnost instalace snad až v jakémsi „kolíbalovském" pojetí. „Oblaka" se stala duchovním znakem pro vyjádření bezbřehosti toho, co je nad zemí.

Šejn dospěl k takovému výtvarnému jazyku, který mu dovolil již zcela svobodně a tvořivě vyjádřit téma oblak. Oblaka se stala jazykem díla. Námět v tradičním smyslu zmizel, zůstala vycizelovaná racionální instalace jako svébytné a neopakovatelné pojednání prostoru a díla teď', jen pro tuto chvíli, tj. po dobu konání výstavy. Právě proto, abych upozornil na trojí rozměr výsledků Šejnovy tvorby, kdy všechny jsou rovnocenné, ale zároveň každý výsledek je umocněním předcházejícího, jsem se snažil popsat složitý vznik Oblak a jejich proměnu do čistého výtvarného tvaru...

...Výrazně duchovní schopnost rozpouštět pevné, jako je hora nebo kámen, a prchavému dávat pevný tvar ...


Extract from "Above The Ground" by Vojtěch Lahoda

MORAWA
Bohemiae Rosa pointAcademy Archives point

Miloš Šejn | Českých Bratří 312 | CZ-50601 Jičín | T +420 723 701 658 | milos [at-sign] sejn.cz

AllForWeb | © 2008 sejn