CZ | EN
aktualita Yellow Rose Fragrance27|03|2019 - 16|06|2019
Východočeská galerie v Pardubicích

“Master, we have followed your teaching for years. Can you tell us what the essence of it is?” Everyone waits for an answer. Buddha wordlessly picks a flower growing in front of him, lifts it to the sky and smiles…  

Writen Landscapes 2000

Ah White

Green Glen 11th February 2006

a hú chha aha
chhááááchha
oha chhá hmmm hmmmm
hmmmmmmm aachháááá

hmmmm hááááááa

hmmmááááa
hmmm chchchchchmmm mmmm
hááámmmm a hááá
iááááouuuu

á hm eámhá

aááeha e

ah aéahhei

eaahea
aaaaauuah

ááh eáááá
áaaia
aiiáááchááaa

ajedna aáiaea áia á annno á ha
á ea éééahaea
aááááááá aa

aha ahái aháe aouu
aeaaoi  aaea ha ea a aháá a khaa
str óá eáá ahaáa hááá ihaáa aáhchha
chháááááá ááááááááá
hchááá áááá

abh brun br br brča mng ps brng
bng bn
r rng rng
a á aha ahááa
a aháá a
aha a hááa
aaha ahááaá
a a
zrůůůůůužověle a a
a biíílebíííílebííááááá áiááihaá
a a á i
a a ííííaa á
aháahaáa aha aáa ahááa aha a ha a

a bííle bí bí bíláááá
ahcha

pitáaá bě běláá aáiaaa
pbítáá ahchááá
pchhááá chháá
hcháaáaaá

a bílá

hranou a bíbibílá aáchaaaa
a bílaaáá
biííí bi biíí biláááá
aááá biláaá
a achhaáá
aáaaa

chhá chhachhaa e ááhe

a
bílo bíle
bííílááá
a áaaááá chhaa

a
zzhzrůžověle
tam tak
bíle a zas
bíbbíle bíbíbbíleachaáá aha
iáchaa a kchha achhaa
ááá aaa
aaaáa
aa
a áaa
bhiíí aááá áhchááa
hchááá

a bííle tam zas tak a
á aá a áahaa ahja a
a iáááa aááeiaá
a áei ia
iáaa iaáááaa
aáeahaiaahaáááhaeaááiááaáa
ahá áááa
aiaaaaaagn
aieaaei
aiíáahááá ááááh aáhhiáá iaaaieaaaaia
ang ea aeiieaháááea aáááe aiiáeeaaaaaaai aeaaááhiá aaa aáhah
iáh áháaaáhaa

fi fuúng


pdfsejn_written landscapes.pdf
Bohemiae Rosa pointAcademy Archives point

Miloš Šejn | Českých Bratří 312 | CZ-50601 Jičín | T +420 723 701 658 | milos [at-sign] sejn.cz

AllForWeb | © 2008 sejn