CZ | EN
aktualita AQVA26|04|2019 - 28|05|2019
MUO Muzeum moderního umění Olomouc / Divadlo hudby

Water is a significant phenomenon in Milos Šejn's work. Appears almost everywhere. Even the Sun Mountain was built above the stream flowing through it. 

Writen Landscapes 2000

Ah White

Green Glen 11th February 2006

a hú chha aha
chhááááchha
oha chhá hmmm hmmmm
hmmmmmmm aachháááá

hmmmm hááááááa

hmmmááááa
hmmm chchchchchmmm mmmm
hááámmmm a hááá
iááááouuuu

á hm eámhá

aááeha e

ah aéahhei

eaahea
aaaaauuah

ááh eáááá
áaaia
aiiáááchááaa

ajedna aáiaea áia á annno á ha
á ea éééahaea
aááááááá aa

aha ahái aháe aouu
aeaaoi  aaea ha ea a aháá a khaa
str óá eáá ahaáa hááá ihaáa aáhchha
chháááááá ááááááááá
hchááá áááá

abh brun br br brča mng ps brng
bng bn
r rng rng
a á aha ahááa
a aháá a
aha a hááa
aaha ahááaá
a a
zrůůůůůužověle a a
a biíílebíííílebííááááá áiááihaá
a a á i
a a ííííaa á
aháahaáa aha aáa ahááa aha a ha a

a bííle bí bí bíláááá
ahcha

pitáaá bě běláá aáiaaa
pbítáá ahchááá
pchhááá chháá
hcháaáaaá

a bílá

hranou a bíbibílá aáchaaaa
a bílaaáá
biííí bi biíí biláááá
aááá biláaá
a achhaáá
aáaaa

chhá chhachhaa e ááhe

a
bílo bíle
bííílááá
a áaaááá chhaa

a
zzhzrůžověle
tam tak
bíle a zas
bíbbíle bíbíbbíleachaáá aha
iáchaa a kchha achhaa
ááá aaa
aaaáa
aa
a áaa
bhiíí aááá áhchááa
hchááá

a bííle tam zas tak a
á aá a áahaa ahja a
a iáááa aááeiaá
a áei ia
iáaa iaáááaa
aáeahaiaahaáááhaeaááiááaáa
ahá áááa
aiaaaaaagn
aieaaei
aiíáahááá ááááh aáhhiáá iaaaieaaaaia
ang ea aeiieaháááea aáááe aiiáeeaaaaaaai aeaaááhiá aaa aáhah
iáh áháaaáhaa

fi fuúng


pdfsejn_written landscapes.pdf
Bohemiae Rosa pointAcademy Archives point

Miloš Šejn | Českých Bratří 312 | CZ-50601 Jičín | T +420 723 701 658 | milos [at-sign] sejn.cz

AllForWeb | © 2008 sejn